25
                                                                                                                                      
 
-
ONLINE
 
25.03.2019
$ -
63.77
¥ -
57.56
-
72.59
$/¥ -
110.79
 
 
 
HONDA SHADOW 400 SLASHER, 2000
: , 400 3
:
:
: 20040613


, .
 
" " 2009-2019